Ана Димова | Електронна книжарница Booklover

Ана Димова | Преводач

Ана Димова (1947)

е родена в Свиленград. Завършва през 1966 г. езиковата гимназия в Бургас, през 1970 г. специалността немска филология в Софийския университет, а през 1979 г. защитава докторска дисертация по германска и контрастивна лингвистика в Лайпцигския университет.

От 1970 до 1973 г. е учителка по немски език в езиковата гимназия в Хасково, от 1974 г. преподава немски език във Висшия педагогически институт в Шумен.

През 1988 г. представя хабилитационен труд на тема „Импресионизъм и превод. Импресионистичният стил в австрийската литература и проблеми на превода“ и получава научното звание доцент. През 1990 г. създава специалността немска филология в Шуменския университет. От 1990 до 2005 г. е ръководител на катедрата по немска филология. От 1999 до 2006 г. е заместник-ректор на Шуменския университет. През 2006 г. получава научната степен „Доктор на науките“ след защита на докторат на тема „Вицът като езиков и културен феномен. Немско-български паралели и контрасти. Преводимост“, а през 2007 г. получава научното звание професор.

Преподавала е в Шуменския университет германско езикознание, контрастивна лингвистика и теория на превода; хоноруван преподавател е във Великотърновския, Пловдивския, Софийския и Нов български университет.

От 1998 до 2001 г. е лектор по български език и култура в Мюнхенския университет. Специализира в университетите във Виена, Ерланген, Лайпциг, Мюнхен, Байройт, Потсдам. Гост-лектор е в множество университети в Германия, Австрия, Унгария, Хърватска, Турция.

Най-нови книги