Захарий Стоянов | Електронна книжарница Booklover

Захарий Стоянов | Издателство Захарий Стоянов

Подреди резултатите по

КОРАБЪТ ОТ СВЕТЛИНА
НА ИЗДАТЕЛСТВО “ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ”
ПРОДЪЛЖАВА СВОИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ

Издателство “Захарий Стоянов” се роди през 1997 г. За изтеклите 25 години ние успяхме да издадем над 3000 заглавия в общ тираж над три милиона екземпляра. Някои от заглавията бяха бързо изчерпани и се превърнаха в библиографска рядкост, други продължават нашата стратегическа позиция да издаваме и преиздаваме постоянно върхови творби на българската литературна класика, както и нови оригинални книги на съвременни български писатели. Особени усилия положихме да представим възможно най-пълно в поредица от многотомници творчеството на автори, които според нас представляват живата класика на съвремието.

В същото време продължаваме и разгръщането на издателски поредици, посветени на творби на световната класика, философската и историческата мисъл, енциклопедични справочници-речници, шедьоври на българската и световната литература за деца и юноши.

Преди 25 години словесният кораб на издателство “Захарий Стоянов” започна своите странствания из културните простори. Този кораб от светлина гордо и сърцато се втурна във вълните на твърде смутното социално и екзистенциално време, в което Провидението ни отреди да живеем.

Родено като възвишена контратеза на омерзителната и опошляваща фасулковщина, облазваща снагата на нашето общество и като едноклетъчен организъм, превземащ всичко, издателство “Захарий Стоянов” избра благородната позиция – на мисловната немощ и убогост да противопоставя енергията на духовната хармония. Срещу книжно цунами от ерзаци и художествени мутанти се изправят искрящите острови на таланта и гения на родната българска литература и шедьоврите на световната култура. Никакви Цирцеи, нито сирени не могат да отклонят кораба от светлина на издателство “Захарий Стоянов” в неговите вълнуващи интелектуални пътешествия. Ние постоянно търсим своята Итака – обетованата земя на истинското слово – и увличаме нови и нови читатели в странстващите приключения на ума и сърцето.

В годините на търсене и утвърждаване издателство “Захарий Стоянов” успя да разгърне тридесет и пет поредици с амбицията да предостави на читателите творби с високи качества от художествената, философската, научната и справочната литература.

Стратегическа по своята важност е 140-томната поредица “Българска класика”. Възкресявайки традициите на голямата класическа българска литература, издателството поднася за нов прочит вечните книги на Отечеството.

С поредицата “Ars poetica” издателство “Захарий Стоянов” си поставя за цел поезията на големите поети да достигне до българския читател в адекватни, ярки художествени преводи. Ето защо приемаме предизвикателството непрекъснато да преоткриваме световната поетическа класика. Сред издадените книги са творби на Вл. Маяковски, М. Шагал, Дж. Байрон, П. Шели, Г. Аполинер, Ф. Лорка, К. Балмонт, Б. Окуджава, Ив. Бунин, Б. Пастернак, Ал. Руденко, Вл. Соловьов, М. Цветаева и др.

Издателство “Захарий Стоянов” разгръща и друга важна поредица – “Библиотека Шедьовър”, събрала безспорни върхове на световната литературна класика. Тук са и творбите на Фьодор Достоевски, Николай В. Гогол, Александър С. Пушкин, Лев Толстой, И. Бабел, Антон П. Чехов, Александър Грин… Разбира се, най-значимото е пълното събрание на съчиненията на великия английски драматург Уилям Шекспир в осем тома в превод на Валери Петров.

Особено важна е поредицата “Философия и човек”. Тук се открояват няколко многотомни серии – Фридрих Ницще – в 6 тома, Николай Бердяев – в 6 тома, Лев Шестов – в 4 тома, Ерих Фром – в 11 тома, Владимир Соловьов – в 5 тома, Аристотел – в 6 тома, 4-томник на Артур Шопенхауер, Сьорен Киркегор – в 4 тома. В тази поредица излязоха книги на Василий Розанов, Алексей Лосев, Алексей Хомяков, Борис Тарасов, Георгий Гачев, Владимир Проп и др.

Ето и някои други поредици, които определят тематичните и художествените ни търсения: “Съвременна българска проза”, „Съвременна българска поезия“ (над 200 заглавия), “Отечество любезно”, “Божествен дух”, “Бодхи”, “Вяра и култура”, “Митология и културантропология”, “История и човек”, “Малка Оксфордска библиотека”, “Критика”, “Есеистична проза”, “Мелпомена”, “Арго”, “Чичопей”, “Ловци на метафори”, “Руска муза”, “Световни религии”, “Екология и икономика”.

Издателство “Захарий Стоянов” успя да създаде собствен естетически и литературнохудожествен кръг от най-ярки съвременни писатели, художници, режисьори, артисти, музиканти. По същество това е и естетико-художественият кръг от автори на месечното списание за литература, култура, изкуство и философия “Везни”, продължител на знаменитото Гео-Милево издание.

Досега издателство “Захарий Стоянов” организира над 3000 литературни премиери, изложби, концерти, спектакли, базари на книгата в цялата страна, както и 12 издания на станалите традиционни вече Национални културни празници “Албена” в Североизточна България в градовете Варна, Русе, Силистра, Добрич, Каварна, Балчик, Търговище, Исперих, Кубрат, Шумен, Разград, Тутракан, Генерал Тошево, Велики Преслав, Велико Търново и в курортния комплекс Албена, също и Дните на българските будители в НДК. В сътрудничество с БАН, Столична община и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ бяха организирани паметни вечери, премиери и тържества, свързани с новите издания на най-известните български учени – действителни членове на академията. На практика над 100 000 души са взели участие в срещите с цвета на съвременната българска интелектуална общност. В днешното смутно време, когато официалните държавни институции нехаят за проблемите на българската култура, издателство “Захарий Стоянов” със своите автори се опитва да съхрани огъня на българската народностна идентичност, да пренесе през вековете за бъдните поколения блясъка на отечествената литературна и културна слава.

Крилете на издателство “Захарий Стоянов”, неуморните гребци на този словесен кораб, са именно творците, които спасяват днес българската духовност и култура и ги извеждат до нови, общоевропейски хоризонти.

Иван Гранитски

Най-нови книги