Издателска къща "Критика и хуманизъм" | Електронна книжарница Booklover

Издателска къща "Критика и хуманизъм" | Издателство Издателска къща "Критика и хуманизъм" | Трансверсали

Подреди резултатите по

                 

Първообразът на Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм възниква през 1990 г. като част от по-голямо сдружение с идеална цел, а през 1995 г. тя придобива пълна независимост, радикално е обновена и започва да оформя своя специфична издателска и културна политика, която следва и до днес.

Ние сме независимо издателство с академични консултанти и единственият български член на Международния алианс на независимите издатели (Париж, Франция) – организация, която обединява повече от 500 издатели от над 50 страни по цял свят.

Повече от 25 години нашата основна дейност е  публикуване на книги в областта на хуманитарните и социалните науки, а през последното десетилетие – и експериментиране с образци на елитна изящна литература, които демонстрират преки връзки с хуманитаристиката. Публикували сме преводи на български език на някои от най-трудните и вдъхновяващи образци на съвременната хуманитаристика, както и на някои от най-провокативните, хронологично най-нови издания в същото това поле.

Ако приемем философията за обединяващо, “родово” название за хуманитарните и социалните науки, то можем да кажем, че енергия ни дава нашият девиз да бъдем не просто „издател на философия”, а  „издател с философия“. Подкрепата чрез нашите книги и чрез свързани с тях събития, акции и пърформанси за една по-ерудирана културна среда, която е по-толерантна към различни, но просветени и етически отговорни мнения и стилове на живот, винаги е бил наш издателски идеал, дори и в най-трудни социални времена. Към това понастоящем се добавя и работата ни в полза на „библиоразнообразието“, този превъзходен слоган на Международния алианс.

Повечето от нашите книги са преводи на някои от най-значимите текстове на съвременната философия, социология, политическа теория, психология, културология, естетика, история, литературна критика и т.н. Те са пронизани от вътрешни взаимни връзки и затова са части от утвърдени и обичани от читателите книжни серии, най-дългогодишните сред които са Етоси, Социооптики, Varius, Случаи, а най-новите – Трансверсали, Теоретични пространства и др. (вижте повече в категория Книги/Серии), etc.

Важна част от издателската ни философия е експериментирането, включително чрез въвличане на публиките ни и чрез работа по границите на “издателското поле” и взаимодействието му с културни процеси с по-широк обхват (вижте повече в категория Експерименти).

Най-нови книги