Мармот | Електронна книжарница Booklover

Мармот | Издателство Мармот

Подреди резултатите по

                 
1 2

Мисия
 „Мармот“ е семейно издателство за литература за деца от 0-10 г. Книгите, на които ще залагаме в портфолиото си са  съвременна художествена литература от български и чужди автори. Ще търсим и налагаме заглавия извън задължителната литература или класическите произведения, по-близки до съвременното дете, съобразени с неговата чувствителност и начин, по който възприема и обработва информацията.
 
 
Подбор
 
Четива, в основата на които стои нестандартната, смешна, фантастична, небивала или любопитна история.
Книги, които помагат на неуверените читатели да намерят отговори на много въпроси и провокират разговор с родителите.
 
 
Оформление
 
Подбор на шрифт, който улеснява четенето.
Оформлението на текста е според годините на детето и „четивната му възраст“, със съответното отстояние между редовете и буквите.
 
 
Изпълнение
 
През изминалите години винаги сме държали на визуално издържани продукти по отношение на изображения, хартия, оформление и печат. Вярваме, че това е от съществено значение за формирането на цялостната представа за естетика у детето.

Най-нови книги