"Разследване на компютърни престъпления + CD" от Радостин Беленски | Електронна книжарница Booklover

Разследване на компютърни престъпления + CD

Издателство
Година на публикуване
2006
ISBN
9789546498878
Брой страници
130
Корица
Мека корица
Тегло
180 g


Навлизането на нови технологии в гражданския оборот налага използването на по-широк кръг от научно обосновани методи за разследване на специфични по характера си престъпни посегателства върху компютърни информационни системи.

Настоящата работа поставя на обсъждане проблемите на методиката на разследване на компютърните престъпления по Глава 9 а от НК същинските компютърни престъпления.

В книгата се предлагат възможни решения относно:

- особеностите на образуването на досъдебното производство

- характера и спецификата на предварителната проверка преди образуване на производството;

- типичните следствени ситуации;

- възможните комбинации от първоначални и неотложни следствени действия в съответствие със следствената ситуация;

- организацията на отделните процесуални способи за събиране и проверка на доказателствата;

- тактико-криминалистични препоръки за постигане на бързина и ефективност на разследването;

- видовете компютърно-технически експертизи и типичните им обекти и задачи;

- практически препоръки за защита на информацията, съхранявана върху електронни носители.


В приложения компактдиск са представени:

- нормативната база, относима към компютърните престъпления;

- примерни образци на процесуални документи във връзка с разследването на компютърните престъпления;

- полезни връзки към интернет страници;

- избрана библиография;

- мултимедийно представяне на основни въпроси, относими към разследването на компютърни престъпления.


Книгата е предназначена за широк кръг от юристи, интересуващи се от разследването на престъпления свързани с високите технологии.

Най-нови книги