"Време за суинг" от Зейди Смит | Електронна книжарница Booklover

Време за суинг

Автор
Година на публикуване
2022
ISBN
978 619 186 748 6
Оформление
Люба Халева
Брой страници
504
Корица
Мека корица


Ако си представим всички съботи през 1982-ра като един-единствен ден, то срещнах Трейси в десет сутринта в онази събота, както вървяхме по песъчливия чакъл на църковния двор, всяка стиснала майка си за ръката.

Имаше още някакви момичета, но по очевидни причини двете с нея се забелязахме взаимно, отчетохме сходствата и различията типично по момичешки. При нас оттенъкът на кожата беше съвсем еднакъв, сякаш и двете бяхме изваяни от един и същ светлокафеникав къс — и луничките ни се скупчваха на едни и същи места, бяхме еднакви на ръст. Само дето моето лице изглеждаше унило и меланхолично, с издължен сериозен нос, а очите ми бяха извити надолу, устата също.

Лицето на Трейси беше наперено и обло, приличаше на по-смугла версия на Шърли Темпъл, само дето носът є беше проблемен като моя, веднага го забелязах, нелеп нос — вирнат право нагоре във въздуха като зурличка. Симпатично, но в същото време и доста отблъскващо: ноздрите є бяха постоянно на показ. По отношение на носа бяхме едно на едно. Що се отнася до косата — резултатът беше категорично в нейна полза.

На този ранен етап двете с Трейси не бяхме нито приятелки, нито врагове, не бяхме дори познати: почти не си говорехме. Но винаги сме се забелязвали, помежду ни винаги е имало невидима нишка, която ни е свързвала и ни е пречела да затъваме твърде надълбоко в отношения с други хора.

***

Зейди Смит е най-добрата писателка от нашето поколение, а Време за суинг е най-добрата є книга до момента. Романът суингира, лъкатуши и пулсира в ритъма на живота, изпълнен с емоция, екзалтиращо интелектуален и потопен в тъга. Какво чудо е, че литературата все още прави неща, непосилни за другите форми на изкуство. Какво чудо е, че Зейди Смит е сред нас и продължава да пише.
—Гари Щайнгарт

Амбициозен, интелигентен, широкообхватен роман…
Смит разказва по страхотен начин за сложността и нюансите на приятелството между две момичета и как, веднъж изградено, то може да бъде разрушено, но никога не се забравя.
—Алис О’Кийф, The Bookseller

Време за суинг е повратна точка в писателския път на Смит; роман, в който помъдрелият є поглед най-сетне е на нивото на езиковата є виртуозност… Нейната проза носи дълбока наслада, лишена е от ефектни остроумия и импулсивни оценки, чудесно балансирана и добре акордирана. Изумително е да се наблюдава развитието на Смит от блестящия є дебют, през острата самокритичност, до зрелия и опитен творец, който е днес.
—Самир Рахим, Prospect Magazine

Време за суинг се отнася към Бели зъби така, както неотдавнашният роман на Джонатан Сафран Фоер Ето ме — към неговия дебют: може жизнерадостната нотка да е приглушена, но в замяна виждаме политическа мъдрост и емоционална зрялост… Време за суинг прилича повече на творба на Джордж Елиът… Неподправена и красиво сътворена трагикомедия… Идеите се подчиняват на блестяща хореография: ако Бели зъби беше Бъзби Бъркли, то Време за суинг е Пина Бауш… енергичен, значим, дискусионен и високолитературен текст.
—Стюарт Кели, Scotsman

Зейди Смит в пълния є блясък… Начинът, по който Смит описва известността и славата, е невероятно убедителен… Успехът на Време за суинг се корени в безстрашния разказ за приятелство, основаващо се колкото на обич и лоялност, толкова и на ревност и съперничество.
—Амината Форна, Guardian

Роман за големи идеи и малки трагедии, написан с характерното за Смит остроумие и умение да стига до скритата същност на героите си.
—Сара Манинг, Red Magazine

Сякаш няма значение за какво пише тя — за Кафка, за баща си, за Либерия, за Джордж Клуни. Попаднала в магнитното поле на нейния неспокоен интелигентен ум, всяка тема добива обаяние.
—Time Magazine

Време за суинг е от онези редки примери, които ни напомнят защо все още имаме нужда от романи. Не са много книгите, които звучат така актуално.
—Меган О’Грейди, Vogue

Тя никога не е писала по-добре. Диалогът є е съвършен, усетът за комичното — майсторски. Ала Смит ни предлага нещо повече — задълбочен разказ за расовата и класовата принадлежност, пола, славата и властта.
—Дънкан Уайт, Telegraph

Както винаги Смит е виртуозна, когато разказва за семейството и приятелството, а умението є да пише с размах за социалните несправедливости, запазвайки погледа на неутрален творец, е смайващо.
—Клеър Лоудън, Times Literary Supplement


Най-нови книги