"Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства : Клинични и изследователски перспективи" от Светослав Савов | Електронна книжарница Booklover

Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства : Клинични и изследователски перспективи

Издателство
Година на публикуване
2022
ISBN
9786192331979
Брой страници
344
Корица
Мека корица


Настоящата монография представлява първият цялостен труд на български език, посветен на емпиричния статут на психоанализата и психоаналитичните терапии. Авторът подлага на критичен анализ развитието на проучванията на психоаналитичния процес и резултати, значимите методологични проблеми от сравнителните изследвания на водещите психотерапевтични модели, както и други ключови теми в специализираната литература като терапевтичната връзка и възможността за операционализация на психоаналитични конструкти. Изданието открива възможност за преоткриване на връзките между академичните и професионални общности в областта на клиничната психология, психотерапията и психоанализата.


Най-нови книги