"Стопанската непоносимост и непреодолимата сила" от д-р Ясен Николов | Електронна книжарница Booklover

Стопанската непоносимост и непреодолимата сила (Pre-order)

Издателство
Година на публикуване
2022
ISBN
9789542839385
Брой страници
268
Корица
Мека корица


Монографията изследва институти на правото, които сравнително рядко са били обект на внимание през последните тридесет години. Днес те се явяват пред нас като „спасителни пояси“ във време на криза.

Книгата е разделена на две части, първата посветена на института на стопанската непоносимост, а втората – на непреодолимата сила. Двата института се явяват много близки, следват една и съща правна и икономическа логика и това налага разглеждането им в едно съчинение. Те са призвани да намерят онзи баланс между изпълнението, от една страна, и справедливостта, от друга, който да е най-полезен за обществото като цяло.

Изследването е насочено към преподавателите във висшите учебни заведения, научната общност, практикуващите юристи, студентите по правни науки, както и към всички онези, които проявяват интерес към материята на стопанската непоносимост и непреодолимата сила.


Най-нови книги