"Два трактата за управлението" от Джон Лок | Електронна книжарница Booklover
29.90 лв.

Два трактата за управлението

Автор
Превод от английски:
Година на публикуване
2022
ISBN
978-619-01-1000-2
Брой страници
400
Корица
Твърда корица
Тегло
450 g
Широчина
140 mm
Дължина
215 mm


Напълно основателно „Два трактата за управлението“ се смята не само за основното съчинение в политическата теория на Джон Лок, но и за един от най-влиятелните текстове в историята на политическата мисъл.

Що е политическа власт? Що е собственост? Какъв е техният произход? Въпроси, на които Лок дава отговори чрез преосмисляне и въвеждане на основополагащи понятия като „естествено състояние“, „закон на природата“, „гражданско общество“, „разделение на властта“...

Богатството и оригиналността на неговите идеи и до днес са предмет на задълбочени и противоречиви анализи. Всички интерпретатори обаче са съгласни с едно: тази книга е класическият текст, който стои както хронологически, така и теоретически в началото на онова направление в европейската политическа философия, което днес наричаме либерализъм.


Най-нови книги