"Театърът и неговият двойник" от Антонен Арто | Електронна книжарница Booklover

Театърът и неговият двойник

Издателство
Превод от :
Година на публикуване
2022
ISBN
978-619-7500-16-5
Оформление
Борис Праматаров, Веселин Праматаров
Брой страници
202
Корица
Мека корица


Поет, драматург, актьор, режисьор, художник, публицист, философ, етнограф, през 1938 година Антонен Арто (1986 – 1948) публикува сборник с кратки есеистични творби под заглавието „Театърът и неговият двойник“. В тях той излага възгледите си за необходимостта от промяна в самата идея за театъра, който губи смисъл, лишен от магическа връзка с действителността. Според Арто съвременният театър, изцяло подвластен на писания текст, трябва да бъде заменен от т.нар. Театър на жестокостта. Авторът твърди, че Театърът на жестокостта е труден преди всичко за самия режисьор, а елементите на жестокост би следвало да присъстват в основата на всеки спектакъл, защото в състоянието на израждане, в което се намираме, по този начин „ще заставим метафизиката да проникне отново в духовете именно през кожата“.


Най-нови книги