"Режисьорите в европейския театър" от Камелия Николова | Електронна книжарница Booklover

Режисьорите в европейския театър

Година на публикуване
2021
ISBN
978-954-9824-29-2
Оформление
Александър Гьошев
Редактор
Борис Минков
Брой страници
391
Корица
Мека корица


„Режисьорите в европейския театър” от Камелия Николова изследва развитието на режисьора от появата му през 70-те години на ХIХ век до днес. В книгата са анализирани историческите условия и естетическите причини за неговото формиране, след което хронологично са проследени проявите и трансформациите му в основните периоди на модерната европейска култура. Всеки период е представен чрез определящите го театрални идеи, режисьорски имена и емблематичните им спектакли и постановъчни концепции.

Авторката е доктор на изкуствоведските науки, професор по история на европейския театър в НАТФИЗ, професор по театрознание в Института за изследване на изкуствата към БАН, гост преподавател в НХА, НБУ и чужди университети. Автор на десет книги, свързани с историята на българския и европейския театър през ХХ и ХХI век, на много студии и статии. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.

Изследването е издание на Фондация „Homo Ludens”, Института за изследване на изкуствата (БАН) и Сдружение Литературна къща.


Най-нови книги