"Към онази която седи в тъмното очаквайки ме" от Антонио Лобо Антунеш | Електронна книжарница Booklover

Към онази която седи в тъмното очаквайки ме

Издателство
Превод от :
Година на публикуване
2021
ISBN
978-619-02-0910-2
Оформление
Стефан Касъров
Брой страници
384
Корица
Мека корица
Широчина
130 mm
Дължина
200 mm


Романът „Към онази която седи в тъмното очаквайки ме“ (2016) се откроява с разтърсващото съдържание, психологическата проникновеност и нестандартната форма.

Възрастна актриса броди с носталгия и болка из дебрите на угасващата си памет. Минало и настояще, детство, юношество и зрелост, реално и фантазно, житейска и театрална сцена, откъслечни образи и пейзажи, нечии гласове и неумолимо безмълвие, реплики свои и чужди се гонят, преплитат и сливат без разграничителни линии, без препинателни знаци във вихъра на едно тревожно дирене на собствената самоличност, на жената, живяла в лоното на актрисата. Просветляващо и пречистващо пътуване навътре в себе си пред прага на „онази която седи в тъмното очаквайки ме“.

Този проект е финансиран с подкрепата на програма "Творческа Европа" на Европейската комисия.
This project has been funded with support from the Creative Europe Programme of the European Commission.


Най-нови книги