"Феноменологията" от Жан- Франсоа Лиотар | Електронна книжарница Booklover

Феноменологията

Издателство
Превод от френски:
Година на публикуване
2021
ISBN
9786197500288
Оформление
Веселин Праматаров
Брой страници
166
Корица
Мека корица


* Излиза на 15.12.2021 г.

„Феноменологията“ на известния френски философ и теоретик на постмодернизма Жан-Франсоа Лиотар (1924 – 1998) проследява основните етапи от развитието на едно от най-важните течения във философското мислене на ХХ век и разглежда ключовите понятия във феноменологията, както и връзките ѝ с психологията, социологията и историята.

Написано на достъпен философски език, произведението е многократно преиздавано в популярната библиотека „Que sais-je?“ (Какво знам?) на „Прес юниверситер дьо Франс“

Преди всичко (феноменологията) е била и си остава размишление за познанието, познание за познанието – и нейното прочуто „заскобяване“ се заключава най-напред в отказа от една култура, от една история, в подхващането отново на всяко знание, връщайки се към едно радикално не-знание.

—Жан-Франсоа Лиотар


Най-нови книги