"Прекратяване на договора за наем" от Николай Стоянов | Електронна книжарница Booklover

Прекратяване на договора за наем

Издателство
Година на публикуване
2021
ISBN
9789542837770
Оформление
Дамян Дамянов
Брой страници
352
Корица
Мека корица
Тегло
500 g


Монографията обхваща основните хипотези за прекратяване на гражданскоправната сделка договор за наем. Детайлно са разгледани терминологичният апарат, историческото развитие, общите и специалните основания за прекратяване, моментът на прекратяване на договора и последиците от него, както и основните възможности на страните да защитят своите права и законни интереси по исков път. Стремежът на изследването е да съчетае теоретичните постановки с търсенето на практически разрешения на обсъжданите въпроси, както и тяхната проекция в съдебната практика.


Най-нови книги