"Палечка" от Мишел Сер | Електронна книжарница Booklover
12 лв. коледен панаир
10.20 лв.

Палечка

Автор
Издателство
Превод от :
Година на публикуване
2021
Илюстратор
Веселин Праматаров
ISBN
978-619-7500-27-1
Оформление
Веселин Праматаров
Брой страници
104
Корица
Мека корица


Есеистичната творба „Палечка“ на френския философ, антрополог, историк на науката и писател Мишел Сер (1930 ‒ 2019), публикувана във Франция през 2012 година, бързо се превръща в бестселър. В нея авторът се обръща към антропологичната трансформация в епохата на новите технологии, свързана с по-различната употреба на познавателните способности и организация на познанието, и твърди, че децата от времето на интернета и мобилните телефони – Палечка и Палечко – имат по-широк достъп до знанието и личностите в сравнение с предходните поколения. В днешния променен свят младите хора следва да изобретят всичко отново: нови институции, нови начини на съвместно битие с другите, на съществуване и на познание.


Без да забележим, за краткия период, който ни отделя от 70-те години на миналия век, се е родил нов човешки вид. Той или тя нямат вече същото тяло, нямат същото очакване за продължителност на своя живот, не общуват по същия начин, не виждат същия свят, не живеят сред същата природа, не обитават същото пространство. Раждани с упойка и програмирано, обгрижвани с облекчаващи лекарства, те вече не се страхуват от същата смърт. И тъй като нямат вече главата на своите родители, той или тя разбират другояче.

– Мишел Сер


Най-нови книги