"Кръгове. Избрани есета" от Ралф Уолдо Емерсън | Електронна книжарница Booklover

Кръгове. Избрани есета

Издателство
Превод от :
Година на публикуване
2021
ISBN
978-619-7625-27-1
Оформление
Кирил Златков
Брой страници
448
Корица
Мека корица


За първи път есетата „За любовта“ и „За компенсацията в живота“ са преведени на български! 

„Окото е първият кръг, хоризонтът, който обхваща, е вторият, и повсеместно в природата тази първична схема се преповтаря безкрай.“ Така започва есето „Кръгове“, дало заглавието на настоящия сборник на Ралф Уолдо Емерсън – един от най-големите американски писатели и мислители. 

Книгата събира тринайсет текста на бостънския интелектуалец, чрез които богатото му творчество е представено в пълнота. „Свръхдушата“, „Поетът“, „За ползата от великите люде“, „Торо“ и най-вече едноименният „Кръгове“ се фокусират върху идеята за кръговратите на съществуването, за вечното движение в концентрични форми, което извежда светлата констатация, че „ходът на живота е прекрасен, защото е възторжен“. 

И в този прекрасен, възторжен ход на живота литературата на Емерсън е онази „точка извън кръга на денонощието, от която може да се опише нов кръг“. 


Най-нови книги