"Залогът на търговско предприятие" от Георги Валентинов Георгиев | Електронна книжарница Booklover

Залогът на търговско предприятие

Издателство
Година на публикуване
2021
ISBN
9789542836698
Брой страници
464
Корица
Мека корица
Тегло
500 g


Анализирани са основните елементи, засягащи обезпечението, което се отличава от всички други видове обезпечения – съставът на заложеното предприятие и обхватът на заложното право върху елементите от него. Отделено е внимание на съдържанието на заложното право. Разгледани са различните правомощия на заложния кредитор преди и след пристъпване към изпълнение, както и редът за реализация на залога – предпоставките за пристъпване към изпълнение, видовете вписвания и значението им, способите за изпълнение върху заложеното търговско предприятие. Направен е анализ на последиците – за търговеца и по отношение на заложеното имущество, както и различните основания за погасяване на заложното право.


Най-нови книги