"Щастливите тълпи. Масовизация на безкритичността" от Дончо Градев | Електронна книжарница Booklover

Щастливите тълпи. Масовизация на безкритичносттаПрез XXI век наблюдаваме нови явления в полето на масовата психика и колективното поведение. Точно такъв е случаят с обекта на изследването на доайена на българската социална психология проф. Дончо Градев – т.нар. щастливи тълпи. То ни предлага не само терминологична иновация и нетрадиционна гледна точка, но и систематична диагностика и задълбочено теоретично обяснение на едно съвременно превъплъщение на феномените на тълпата, много по-масово, по-трудно разпознаваемо и в известен смисъл по-опасно от разгневената улична маса.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР – Александър Маринов

ПЪРВА ГЛАВА
ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ: НЕПОЗНАТИ ЛИ СА ЗА РАННИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА МАСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ

ВТОРА ГЛАВА
БРАТСТВОТО В ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ

ТРЕТА ГЛАВА
ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ: ЗАРАЗАТА НА ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ

ПЕТА ГЛАВА
УСТОЙЧИВОСТ И ПРОМЯНА НА ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ


Най-нови книги