"Обективно съединяване на искове" от Проф. д-р Огнян Стамболиев | Електронна книжарница Booklover

Обективно съединяване на искове

Категория
Издателство
Година на публикуване
2021
ISBN
9789542834984
Брой страници
240
Корица
Мека корица
Тегло
300 g


В настоящата работа си поставяме за цел да разгледаме актуалните въпроси на обективното съединяване на искове в съдебния исков граждански процес в светлината на съвременните достижения на процесуалната наука и съдебната практика, като при това да бъдат отчетени измененията в процесуалното ни законодателство.

Тук няма да намерят подробно разглеждане онези въпроси, чиято разработка в миналото е все още актуална. Освен това нито бихме искали, нито бихме могли да си присвояваме чужди научни достижения, поради което там, където нямаме какво ново да добавим, ще се задоволим с маркирането на дадените вече от други автори разработки. Последното все пак е наложително с оглед на пълнотата на изложението.    • Проф. д-р Огнян Стамболиев;

    • Доц. д-р Таня Градинарова. 


Най-нови книги