"Minima Moralia. Рефлексии от увредения живот" от Теодор В. Адорно | Електронна книжарница Booklover

Minima Moralia. Рефлексии от увредения живот

Превод от немски:
Година на публикуване
2021
ISBN
9789545872389
Оформление
Ирина Джонкова
Брой страници
386
Корица
Мека корица


Теодор В. Адорно е една от най-бляскавите фигури на т.нар. „критическа теория“ и един от най-легендарните европейски интелектуалци на ХХ в.

Minima Moralia повлиява дълбоко европейското социално, фи­лософско и етическо мислене. Писана е по време на Втората световна война, когато Адорно е в изгнание в САЩ поради не­възможност да оцелее при антисемитския режим в Германия. Заглавието й e отглас на прочутия античен трактат по етика Magna Moralia.

Книгата е съставена от афоризми, фрагменти и микроесета. Свръхерудирано, тя ни движи от наблюдения над всекидневието до прозрения относно общите тенденции на късноиндустриал­ното общество и човешката ситуация изобщо, в нейните при­видно независещи от исторически контексти измерения.

Темите разтварят пъстро ветрило: от разлагането на самата възможност за общуване до възхода на окултизма, от гостопри­емството до отношението към технологичните артефакти, от психоаналитичното до икономическото, от музиката до романите, от начина да обитаваме дома си до дълбините на обичането.

Макар в негатив, Адорно се вълнува от това как да живеем по-до­бър живот: тази централна, вероятно вечна тема на най-добра­та хуманитаристика. И на всяко човешко същество.


Най-нови книги