Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса (ново и допълнено издание) от Марк Макнийли | Електронна книжарница Booklover
20 лв. Онлайн панаир на книгата
16.00 лв.

Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса (ново и допълнено издание)Преди две хилядолетия и половина бележитият китайски пълководец и военен стратег Сун Дзъ написва класическия трактат върху военната стратегия Изкуството на войната.

В това ново и допълнено издание на „Изкуството на войната в бизнеса“ Марк Макнийли, което от утре ще бъде на книжния пазар с логото на Intense, ни показва как стратегическите принципи на Сун Дзъ са приложими в бизнеса през 21 век. От заложените в класическия трактат концепции той извежда шест стратегически принципа, които собствениците на компании и мениджърите да използват в „битките“ с конкурентите. Държите две книги в една: анализ на идеите на Сун Дзъ, синтезирани в шестте принципа, и текста на трактата Изкуството на войната.

Авторът ни учи как:

да завладеем пазарен дял, без да предизвикаме отмъстителна реакция у конкуренцията;
да се прицелим в уязвимите точки на конкурентите си;
да се възползваме максимално от пазарната информация;
да овладеем силата на бързината и предварителната подготовката;
да използваме стратегии за манипулиране на конкуренцията;
да бъдем ефективни лидери.


Най-нови книги