"Басейн Рай" от Яна Лозева | Електронна книжарница Booklover

Басейн Рай

Автор
Година на публикуване
2021
ISBN
978-619-188-533-6
Брой страници
112


„Басейн Рай“ е книга-дневник, посветена на малкия град, радостта от светлината, магията на порастването. Тя е и втората артистична книга на фотографката Яна Лозева.

„Басейн Рай“ е визуален разказ за връщане към едно застинало пространство от детството, в което привидно нищо не се изменя. Книгата е и своеобразно продължение на нейната първа фотографска книга „Дълго лято“. Яна Лозева започва този проект преди 7 години като завръщане към нещо отдалечено. С времето погледът на чуждия и непознатия се променя, превръща се в приближен, внимателен и съзерцателен поглед към близкото, към обичайното. Тези фрагменти от ежедневието са спокойни: някои от тях прихващат детайл от дейността и плавното движение на живота в малкия град, други изобразяват притихнали потрети. Има фотографии, в които човекът напълно отсъства, но те също така са и вещественото доказателство за наличие на човешкото.

Предговор на Зорница Христова

Във всеки пейзаж се съдържа разказ за едно пътуване.

Точката, която привлича окото.
Тъмните места по пътя към нея.
Крайпътните дарове, които не можеш
да вземеш със себе си.
Въпросът: как ще изглежда светът, когато стигна там?
Как ще изглежда началото?
При портрета е същото.
Особено в портрета на любим човек.
Иска ти се да си станал достатъчно рано, да си тръгнал навреме, нищо да не си пропуснал.
Иска ти се да можеш да пътуваш и в двете посоки,
да подложиш брод през дълбоките води,
да поседиш под цъфналото дръвче,
чиито кисели плодове толкова ти се услаждат.

Търсиш следи от крехкостта, която си искал да запазиш.
Да я направиш непробиваема.

Виждам в лицето ти нетърпението да потеглиш
и разбирам, че съм тук.


Най-нови книги