"Думите" от Жан Пол-Сартр | Електронна книжарница Booklover

ДумитеЖАН-ПОЛ САРТР (1905-1980), е сред възловите интелектуалци на XX в., философ, белетрист, драматург и есеист, представител на екзистенциализма, автор на десетки творби. Най-знаменитите му произведения са „Битие и нищо", „Погнусата", „Стената", „Думите", „При закрити врата". През 1964 г. е удостоен с Нобелова награда, която отхвърля.

Успехът не е от значение за свободата.
—Жан-Пол Сартр

Значението на Сартр произтича от това, че той ни предлага визия за света и човека, която единява и систематизира разпилените дадености на съвременното съзнание.
—Гаетон Пикон

Творчеството на Жан-Пол Сартр си остава истинно и въздействено свидетелство за една епоха, за нравствения и интелектуален маршрут на голяма част от френските интелектуалци.
—Морис Надо

Реалното никога не е красиво. Красотата е категория, която може да се приложи само по отношение на въображаемото.
—Жан-Пол Сартр


Най-нови книги