Уудсток в градината от Димитър Гачев | Електронна книжарница Booklover

Уудсток в градината

Издателство
Година на публикуване
2021
ISBN
978 619 186 608 3
Оформление
Димитър Келбечев
Брой страници
184
Корица
Мека корица


В историите на Димитър Гачев се пропуква не само животът на героите, но и самото битие. И ако през човешките съдби пробягва тънка, почти незабележима цепнатина, то двете страни на битието – реалната и фантазната, обяснимата и необяснимата – ту се разбягват с небивала скорост, ту се сливат по необясним начин. Смелото преминаване през световете е особен стилов белег на Димитър Гачев. Непреодолимата сила в неговите разкази е милосърдието, което изпитва към своите герои. Сякаш писателят се навежда към всеки един от тях и ги окуражава да продължат да живеят.

— Александър Секулов


Най-нови книги