"Скритата история. Полемики" от Стефан Дечев | Електронна книжарница Booklover

Скритата история. Полемики

Издателство
Година на публикуване
2020
ISBN
978-954-553-311-2
Брой страници
412
Корица
Мека корица


Стефан Дечев завършва история в СУ„Св. Климент Охридски“. Специализира в Амстердамския университет и Централноевропейския университет в Будапеща. Специалист е по модерна и съвременна българска история и историография. Бил е гост-преподавател в Университета Комплутенсе в Мадрид и университета в Грац. Автор е на книгите „Политика, пол, култура. Статии и студии по нова българска история“ (2010) и „Who are Our Ancestors? Race, Science and Politics in Bulgaria 1879-1912“ (2010). Съставител и научен редактор на сборника „В търсене на българското: Мрежи на национална интимност XIX-XXI в.“ (2010). Преподавател в Югозападния университет в Благоевград и Софийския университет. Референт на множество международни форуми, сред които в университетите в Харвард, Бъркли, Колумбия, Тексас и др. До скоро бе част от международен интердисциплинарен изследователски проект на Лондонския университет, озаглавен „Храна и хранене в Източна Европа от перспективите на културата и общественото здраве“, резултатите от който бяха публикувани в European Journal of Nutrition.

Поместените в сборника "Скритата история. Полемики" статии са писани от позицията, че е необходима цялостна преоценка на българската историческа парадигма, въпреки съпротивата на консервативното или по-скоро инертно националистическо статукво, отгледано най-вече в изолацията на „късния комунизъм“. Просто назря моментът да бъдат зададени определени въпроси: Възможно ли е нашите исторически категории, понятия, цялостното ни възприятие за отминалата реалност да са просто погрешни? Дали не са неадекватни наблюденията ни за миналото, четенето на изворите, с които разполагаме, общата национална рамка, в която мислим това минало, образованието ни и „очилата“, които то ни поставя? Дали пък нашите собствени идеи за миналото не са продукти на историята в даден отрязък от време, в който се е случило да живеем ние или нашите учители? Можем ли да направим решителна крачка напред, без да хвърлим светлина върху съществуващите конфигурация и йерархични зависимости? В този смисъл някои от текстовете, без да представляват сами по себе си революционни открития или да засягат цялата професионална общност, са посрещнати със съпротива от немалка част от нея.


Най-нови книги