"Естетическото" от Роман Ингарден | Електронна книжарница Booklover

Естетическото

Превод от полски:
Година на публикуване
2020
ISBN
32143214321
Оформление
Ирина Джонкова
Брой страници
238
Корица
Мека корица


Роман Ингарден е сред големите философи на ХХ век. Бъдещето му се предначертава от доктората му при Едмунд Хусерл – бъдеще на един от най-ярките европейски феноменолози. Съвместната му работа с Хусерл и с някои от най-бляскавите му ученици като Мартин Хайдегер и Едит Щайн продължава десетилетия.

Ингарден е особено влиятелен с развитието на феноменологичната философия в естетиката, където лансира идеята за произведението на изкуството като интенционален обект. Тя успява да превъзмогне противоречието между субективизма и обективизма в естетиката, а и да предугади същностни тенденции развитието на съвременното изкуство.

Ключови теоретични текстове на Ингарден са включени в настоящия сборник, но той цели да го представи многостранно като естетик. Ето защо, макар че неговата сила е във философската естетика, където през разговора за произведението на изкуството се интерпретират общи философски проблеми, тук е отделено място и на конкретни анализи на отделни жанрове (литература, музика, кино), където чрез разплитане на привидно малки проблеми се предлагат оригинални отговори на фундаментални въпроси.

 

Съдържание на книгата:

 

Правда Спасова: За философската естетика на Роман Ингарден(и за нейния български превод).

 1. За феноменологичната естетика. Опит за очертаване на сферата на изследването.

2. Естетическият обект и естетическата ситуация.

3. Естетическото преживяване и естетическият обект.

4. Основни тези за строежа на литературната творба.

5. Двуизмерният строеж на произведението на художествената литература.

6. За така наречената „абстрактна“ живопис.

7. Няколко бележки за филмовото изкуство.

 


Най-нови книги