"Малка история на религията" от Ричард Холоуей | Електронна книжарница Booklover

Малка история на религията

Издателство
Превод от английски:
Година на публикуване
2020
ISBN
978-954-527-656-9
Брой страници
320
Корица
Мека корица


Третата книга от поредицата на Йейлския университет „Малки истории“ – „Малка история на религията“ от Ричард Холоуей представя историята, най-важните идеи и вярвания в основните световни религии – юдаизма, исляма, християнството, будизма, хиндуизма. Авторът изследва внимателно корените на религиозната вяра, изначалния стремеж на хората да намерят смисъл на собственото си съществуване, както и механизмите, чрез които различията в убежденията и догмите пораждат враждебност и насилие.

Ричард Холоуей насърчава любознателността и толерантността у читателя, подчертава с нужния респект нюансите в различните религиозни учения и ненатрапчиво формира чувство за непреходната стойност на вярата.

Характерът на това изследване много точно може да бъде предаден с думите на Мирча Елиаде: „За историка на религията е знаменателна всяка проява на божественото, за него всеки ритуал, всеки мит, всяко вярване и всеки свят образ носят в себе си понятията за истина, битие и смисъл“.


Най-нови книги