"В сенките на утрешния ден. Диагноза на духовните страдания на нашето време" от Йохан Хьойзинха | Електронна книжарница Booklover

В сенките на утрешния ден. Диагноза на духовните страдания на нашето време

Издателство
Език на изданието:
български
Превод от нидерландски:
Година на публикуване
2020
ISBN
978-619-7500-20-2
Оформление
Веселин Праматаров
Редактор
Тодорка Минева
Брой страници
222
Корица
Мека корица


В есеистичното си произведение „В сенките на утрешния ден“ нидерландският философ, историк и културолог Йохан Хьойзинха (1872 – 1945) проследява причините за упадъка на културата и възможните последици от духовното обедняване на европейската цивилизация в навечерието на предстоящата катастрофа – Втората световна война. Най-голямата опасност, заплашваща Западния свят, авторът съзира в неморалната автономия на държавата, която има правото да използва всякакви средства за самоутвърждаването си – вражда и омраза, лъжа и вероломство. „Държава за държавата е вълк“ – твърди той. В условията на нараснала опасност от безотговорни масови действия, насърчавани от лозунги, митинги и призиви, светът е отишъл твърде далеч в своите противоречия.


Най-нови книги