"На прага на миналото. Есета за фотографията" от Зигфрид Кракауер | Електронна книжарница Booklover

На прага на миналото. Есета за фотографията„На прага на миналото“ обединява всички самостоятелни текстове на Зигфрид Кракауер — един от големите мислители на XX в., посветени на фотографията. Те са възникнали между 1927 и 1951 г., писани са съответно в Германия и в САЩ, на немски и на английски. Подборът и събирането им на едно място е дело на изследователи в Канада, които са реконструирали теоретическите занимания на Кракауер с фотографската медия, както и архива му с лични снимки.

Изправен пред масовото разпространение на фотографията, на което самият той е и свидетел, Кракауер е един от първите, който схваща цялата необходимост да се развие критически анализ на фотографията, както и да се научим да мислим за модерността като цяло с помощта на тази нова форма на възпроизводимост.

Българската версия на проекта „На прага на миналото" идва да попълни оскъдната литература (след Ролан Барт, Валтер Бенямин, Сюзан Зонтаг), осмисляща фотографията като медия. Тя е насочена не само към специалисти — изкуствоведи, философи, културолози, но и към широката общност на фотографите — професионалсти и любители.

Текстовете в „На прага на миналото“ излизат за първи път на български език. Публикувани от Кракауер на прехода между 20-те и 30-те години на ХХ в. в качеството му на редактор на културните страници на всекидневника Франкфуртер Цайтунг, както и по-късно, през 50-те по време на американския му период, те представляват блестящ теоретичен ескиз на фотографията.

Съставителство и встъпителна студия Филип Деспоа „Биография в образи“ – Мария Зинферт.

 


Най-нови книги