"Сомнамбулите" от Херман Брох | Електронна книжарница Booklover

Сомнамбулите

Издателство
Език на изданието:
български
Превод от немски:
Година на публикуване
2013
ISBN
978-954-9757-85-9
Оформление
Капка Кънева
Редактор
Любомира Въжарова
Брой страници
808
Корица
Мека корица


„В тези три романа един значителен дух прави опит да покаже в символи болестта на днешната ни култура и да я обясни критично. Това са три книги, богати на идеи, написани умно и с вкус. Книги без „герои“, но този недостиг е заменен от дух. Първият роман е все още истински роман, във втория формата започва да се разпада, а в третия писателят действа напълно свободно, като включва и есеистични пасажи – върху духовността и облика на Европа, стила в математиката и логиката, характера на Ренесанса, същността на Реформацията и на немската идеалистична философия. Краят представлява жест на почит към Живота. Тази сериозна творба не е пътеводител в културата или идейна програма, а по-скоро деликатно размишление, замислен поглед към хаоса, чиято заплаха виждаме и чувстваме от все нови и нови посоки, но в него все пак се съдържат кълновете на нов порядък и нова човечност.“

— Херман Хесе


Най-нови книги