"Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт" от Витолд Гомбрович | Електронна книжарница Booklover

Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт

Издателство
Превод от френски:
Година на публикуване
2020
ISBN
978-619-7500-12-7
Оформление
Веселин Праматаров
Редактор
Катерина Кокинова
Брой страници
148
Корица
Мека корица


От Кант до Хегел, от Шопенхауер до Киркегор, от Сартр до Хайдегер тези ексцентрични лекции по философия на един от най-големите полски писатели на XX век впечатляват с критичния прочит на възгледите за човека и света, залегнали в основата на модерното западно мислене.

В рамките на шест часа и четвърт Витолд Гомбрович (1904 – 1969) свежда историята на мисленето до най-простия й израз, отреждайки на марксизма последните петнадесет минути. Текст, изпълнен с хумор, блестящи прозрения и гняв срещу съвременната философия, която страни от живота и реалните проблеми на човека. Своеобразен антиучебник и същевременно трагикомично обяснение в любов към философията.


Най-нови книги