"Фигури на културата / Фигури на властта" от Макс Вебер | Електронна книжарница Booklover
25.00 лв.

Фигури на културата / Фигури на властта

Автор
Превод от немски:
Година на публикуване
2020
ISBN
9789545872136
Оформление
Яна Левиева
Брой страници
260
Корица
Мека корица
Широчина
205 mm
Дължина
140 mm


Това е първият от три тома ръкописи, които издателството подготвя и които представят Веберовия принос от 1909–1914 г. към замисления от него мащабен проект "Основи на социалната икономика". Следващите два тома ще бъдат посветени на социология на правото и на т.нар. социална икономика. Достигали до нас през годините като принадлежащи към композирания и озаглавен от Веберовите издатели корпус на Стопанство и общество, днес тези ръкописи се публикуват като автономни книги в рамките на неговите Пълни събрани съчинения. В съгласие с тази политика издаваме настоящия том, в който се обсъждат отношенията между видовете общности, стопанството и правото през формиращата сила на политическите общности и през посредническата работа на „културния елит“. Този том е ценен източник за социолози и социални философи, икономисти, юристи, политолози и историци, важно помагало в курсовете по социология на социалните общности и по други социални и хуманитарни дисциплини. „‘Етническата’ чест е специфичната чест на масите, доколкото е достъпна за всеки, който принадлежи към надарената със субективна вяра общност на произхода. А зад всички ‘етнически’ антагонизми някак съвсем естествено стои идеята за ‘избран народ’, която е просто еквивалент на ‘съсловната’ диференциация, преведена в плоскостта на хоризонталното паралелно съществуване, и която дължи популярността си на обстоятелството, че … за нея може да претендира субективно в еднаква степен всеки член на взаимно презиращите се групи. Така етническата антипатия се закачва за всякакви мислими различия в представите за „благопристойност“ и ги превръща в ‘етнически конвенции’.” - Макс Вебер


Най-нови книги