"Призванието" от Жорж Роденбах | Електронна книжарница Booklover

Призванието

Превод от френски:
Година на публикуване
2020
ISBN
978-619-7500-04-2
Оформление
Борис Праматаров
Брой страници
118
Корица
Мека корица


   Белгиецът Жорж Роденбах (1855 - 1898) е сред най-оригиналните представители на европейския символизъм. Наричат го певец на тишината, самотата и меланхолията. В поезията и прозата, които създава, неизменно присъстват каналите, затворените пространства, мъглите, мъртвите градове, бегинажите на родната му Фландрия. Познат е на българския читател с романите „Мъртвата Брюге", „Звънарят", „Изкуството в изгнание" и разказите от сборника „Колелото на мъглите". Повестта "Призванието" (1895) описва живота на Ханс Кадзан, наследник на богат брюжки род. След ранната кончина на бащата майката се посвещава изцяло на невръстния Ханс. Прекрасното дете постепенно се превръща в умислен младеж, благочестив и дълбоко религиозен, решен да служи на Бога. Писателят проследява отчаяните опити на майката да насърчи у сина си влечения, които да го свържат с мирския свят и да му попречат да последва призванието си. Текстът на Роденбах превръща читателя в протагонист, способен да се взре с разбиране в огледалото на повествованието и да схване истини, които главният герой не провижда.


Най-нови книги