"Лични полета" от Здравко Гълъбов | Електронна книжарница Booklover
12.00 лв.

Лични полетаЖурналиста Здравко Гълъбов познаваме от трите книги „Лицата на Пловдив” – разговори с пловдивски творци на изкуството, обществени и стопански дейци, както и от книгата му за пловдивските художници „Встрани от статива”.
Днес Здравко Гълъбов ни представя може би най-зрялата своя книга, посветена на поетите Добромир Тонев, Веселин Сариев, Божана Апостолова, Николай Заяков, Александър Бандеров, Иван Вълев, София Несторова, Йордан Велчев и Здравко Попов (лични изповеди, стихове, снимки, манускрипти).
„От множеството лични съдби на „героите” на тази книга се оформя големият роман на съдбата на един град и романът на една национална история, видяна в множество от съдби. И мисля, че това не е само жизненият материал за един роман, а и самият роман. И не само защото отвъд диалозите на журналиста с лицето, изповядващите се започват да водят като че и разговор помежду си, в един обширен полилог, в една драматична симфония на днешното българско битие...

проф. Светлозар Игов


Най-нови книги