"Прокудените" от Елена Стателова | Електронна книжарница Booklover

ПрокуденитеШирокообхватният монографичен труд "Прокудените" (464 страници) представлява амбициозен опит да се разкаже за българската политическа емиграция от втората половина на ХХ век. Твърде пъстра по социален състав и идейни възгледи, тя създава свои организации – различни по характер, по-големи или по-малки, с дълго или кратко съществуване. Това, което сближава емигрантските формации, е споделеният антикомунизъм. Иначе, по възгледи и дейност, те се разполагат в целия политически спектър – от ляво през центъра до дясно. Емигрантските организации са част от съвременната българска история и тяхното задълбочено проучване е неотменен дълг на специалистите историци. Защото всички тези организации отразяват живота на прокудените от България, техните човешки съдби и стремежи, техния глас и тяхната дейност в името на независимостта на отечеството.

Допълнителни бележки: Автори са Елена Стателова и Василка Танкова.

 


Най-нови книги