"Зими и лета" от Силвия Чолева | Електронна книжарница Booklover

Зими и лета

Издателство
Език на изданието:
български
Година на публикуване
2002
ISBN
954 491 08 16
Оформление
Даниела Олег Ляхова
Редактор
Малина Томова
Брой страници
71
Корица
Мека корицаСилвия Чолева (1959) е сред активно изявяващите се днешни автори. Двете ú книги, „Внимателно“ и „Зими и лета“, рушат традиционните представи за поетическото писмо. В тях отказът от класическите естетически модели се проявява в прозаизирането на стиха, в свеждането му до функцията на дневниковия запис. Подчертаната фотографичност на фактите представя фонографията на шепотите, което потиснатото съзнание излъчва към безличния и безразличен свят. Битийната трагика и усетът за пустотата на съществуването понякога предизвикват и шокиращи изригвания. Пред нас са рефлексиите на човек, скован от битовите реалии, напразно опитващ се да прелети над тях. Видими са конвулсиите на духа, който се домогва до някои по-общофилософски утешения.

Така в „Зими и лета“ усещането за безвремие води към вечното време на скептичната и парадоксална източна мъдрост. Тук с изострен страдалчески патос се размишлява върху широк кръг от битови, етични, естетически явления, чиято концентрична кръговост се начупва от неспокойното съзнание. Изход от безпътствата на модерната цивилизация се търси в своеобразно ново Дао. Това Дао обаче е така осеяно от възпиращи духа подробности, че и духът, и пътят се задушават сред тях. Една характерна съвременна ситуация, чието изразяване и възприемане е мъчително, но по своему даващо шанс на човешкото сред кръстоносните походи на прагматиката.


Най-нови книги