"Славянска метафрастика" от Димитър Кенанов | Електронна книжарница Booklover
25 лв. Оналайн панаир на книгата
21.25 лв.

Славянска метафрастикаКнигата на Димитър Кенанов "Славянска метафрастика" задълбочено изследва историческото развитие на агиобиографския метод в славянската традиция – става дума за традицията на писане на жития на светците, която търси както да предаде достоверно духовната правда, така и да постига все по-високо художествено въздействие на четивата. По такъв начин житията на светците са сътворчество на човека и благодатното осенение на Бог върху създателя на агиографския текст. Авторът наблюдава как старобългарските преводи на ключови жития (като житието на св. Антоний от Атанасий Александрийски и епитафията за св. Василий от Григорий Богослов) пораждат активна възприемателска среда по времето на "Златния век" при цар Симеон, а тази среда на свой ред въздейства върху житиеписци от Киевска Русия, Сърбия, Литовското княжество и Московска Русия.


Най-нови книги