"Озареният Григорий Цамблак" от Димитър Кенанов | Електронна книжарница Booklover

Озареният Григорий ЦамблакВ "Озареният Григорий Цамблак" Димитър Кенанов се занимава с детайлно проучване на ръкописните и старопечатни сбирки във Вилнюс, отнасящи се към житейския и творчески път на Григорий Цамблак. С литовско-руския период българският книжовник завършва земните си дни. През 1414-1419 той е Киевско-Литовски митрополит и спомага значително за развитието на книжовността по тези земи. В отделните глави на изследването си Кенанов разглежда различни проблеми на поетиката на творчеството на Цамблак. Така например като наблюдава неговото Слово пред Констанцкия събор, изследователят поставя акцент върху проблема за изразното единство, а когато говори за Похвалното слово за св. Евтимий Търновски, той насочва изложението си към "митическия първообраз на Добрия Пастир". Тази книга е ценна не само с интерпретациите на Кенанов, но и с публикуването на самите текстове на Григорий Цамблак.


Най-нови книги