"Сума на теологията. Част II (2)" от Тома от Аквино | Електронна книжарница Booklover
75 лв. Онлайн панаир на книгата
63.75 лв.

Сума на теологията. Част II (2)

Издателство
Превод от латински:
Година на публикуване
2009
ISBN
978-954-321-615-4
Брой страници
2504
Корица
Твърда корица
Тегло
2450 g
Широчина
140 mm
Дължина
215 mm


След като разгледахме най-общо добродетелите, пороците и останалите отнасящи се към нравствеността неща сега е необходимо да се спрем на тях поотделно: тъй като, колкото постъпките ни са конкретни, общите морални наставления са по-малко полезни. Даден морален предмет може да бъде разглеждан обаче в неговата отделност по два начина: от една страна, с оглед самата му материя, както когато се разглежда например ето тази добродетел или ето този порок; от друга - с оглед отделните положения на людете, както когато става дума за подчинените и властвуващите, за водещите действен или съзерцателен живот и изобщо за всички такива разлики между човеците. Та най-напред ще разгледаме поотделно онова, което се отнася до всички човешки състояния; сетне - поотделно онова, което се отнася до определени състояния...

Най-нови книги