"Психологическо тестиране" от Робърт Каплан, Денис Сакъзо | Електронна книжарница Booklover

Психологическо тестиране

Издателство
Превод от английски:
Година на публикуване
2013
ISBN
978-619-152-180-7
Брой страници
672
Корица
Твърда корица
Тегло
2029 g
Широчина
8 mm
Дължина
60 mm


Мащабният и подробен текст на Каплан и Сакъзо демонстрира ясно как се конструират и използват психологическите тестове както в професионална среда, така и във всекидневния ни живот. Книгата е организирана в три части: Част I - Съсредоточава се върху базисните понятия и концепции, които влияят върху оценката на всички тестове. Част II - Обсъжда основните типове психологически тестове. Част III - Представя актуалните проблеми, засягащи тестирането, например предубеденост, закони и етика. Главите са независими, позволявайки на преподавателите да структурират курсовете си по лична преценка. Текстът представя множество тестови профили и примерни айтеми, демонстрирайки как се използва психологическото тестиране и как се оповестяват резултатите. Изследвания на случаи от реалния живот демонстрират употребите и злоупотребите с психологическото тестиране. Специални карета обясняват сложни статистически понятия в достатъчно подробности, за да се гарантира разбирането им. Учебникът представя фундамента на психологическото тестиране, важните му приложения и споровете, които възникват по отношение на него в клинична, образователна, индустриална и юридическа среда.

Най-нови книги