Райнер Мария Рилке | Електронна книжарница Booklover

Райнер Мария Рилке | Автор

Райнер Мария Рилке (1875 – 1926)

е немскоезичен поет, един от най-значимите творци на своето време, поет на прага между късната романтика и ранната модерност.

Рилке е роден в Прага, но е смятан за австрийски поет, понеже пише главно на немски в пределите на старата Австро-Унгарска империя. Прекарва пет години във военно училище, където се чувства смазан физически и психически. Рилке следва в Търговската академия в Линц, а после записва философия, право и история на изкуството в университетите в Прага, Мюнхен и Берлин. Останалата част от живота му преминава в непрекъснати странствания из Италия, Испания, Франция, Дания, Швеция и Швейцария. Особено важно е пътуването му до Москва, където многократно се среща с Лев Толстой.

Творчеството му е повлияно от Шопенхауер, Ницше и Лу Андреас-Саломе.

Последните си години Рилке жиивее в Швейцария, където приятели му предоставят една кула в така наречения „Замък Мюзо“. Там поетът, вдъхновен от лириката на близките му Пол Валери и Андре Жид, пише стихове, някои издадени след смъртта му.

Умира от левкемия на 51-годишна възраст в Швейцария.

Написва сам епитафията за гроба си:

Розо, ти истинско противоречие, желанието да не бъдеш ничий сън под толкова
клепачи.

Най-нови книги