Херман Брох | Електронна книжарница Booklover

Херман Брох | Автор

Подреди резултатите по

                 

Херман Брох (1886-1951)

е австрийски писател, представител на модернизма в литературата.

Той е сред онези австрийски писатели, творили главно в годините между двете световни войни, чиито произведения получават разпространение и добиват световно признание едва през втората половина на двадесетото столетие. Затова и името на Брох обикновено се произнася на един дъх с имената на Роберт Музил, Хаймито фон Додерер, Франц Кафка, Йозеф Рот, Елиас Канети. Открити късно за културния свят, тези писатели представят в творчеството си една нова социална и психологическа картина на западноевропейската действителност, чийто основен белег става моралното разложение и разпадането на духовните ценности. Още през 1930 г., предчувствайки заплахата от фашизма, Херман Брох пише есе с показателно заглавие – „Логика на един разложен свят“, а четири години по-късно публикува есето „Злото в ценностната система на изкуството“ (1934). Този период съвпада със създаването на романа „Сомнамбулите“, чиито три части излизат съответно през 1931, 1931 и 1932 г.

Най-нови книги